בלוג

חלוקת זכויות פנסיה בין בני זוג שנפרדו

בעת הגירושין מתבצע תהליך של התחשבנות וחלוקה של הנכסים והרכוש שנצברו ע"י בני הזוג בתקופת החיים המשותפים. הליך זה מכונה בחוק "איזון משאבים".

החלוקה כוללת את דירת המגורים, רכבים, חשבונות בנק, וגם של חובות.

רבים עדין מופתעים, כאשר מתברר להם כי החלוקה נעשית גם ביחס לנכסים פיננסיים: קרנות השתלמות, קופות תגמולים, ביטוחי מנהלים, קרנות פנסיה, וגם שווי עסקים, מוניטין, נכסי קריירה.

לאיזון המשאבים יש חריגים מסוימים, על כך במאמר אחר.

כיצד מתבצעת חלוקה של קופות פנסיה וביטוח מנהלים?

איזון המשאבים מתייחס לתקופה של החיים המשותפים. זכויות פנסיה שנצברו בשנים לפני תחילת הקשר או לאחריו, הן לא יתחלקו בין הצדדים.

עד שנת 2014 התבצעה החלוקה באופן שאקטואר מטעם בית המשפט חישב והעריך איזה סכום יגיע לגרושה (לצורך הדוגמא) מדי חודש בעת שהגרוש יפרוש לגמלאות, לפי חלק החיים המשותפים מתוך כלל השנים של צבירת הזכויות.

הגוף המשלם ישלם את מלוא הזכויות לגרוש, והחובה להפריש ולהעביר את החלק היחסי לבת הזוג לשעבר – חל על הגרוש ולא על הגוף המשלם.

החיסרון בכך היה, שהגרושה תלויה בפעולותיו של הבעל לשעבר, כגון: הוא עלול לדחות או להקדים את היציאה לפנסיה, לפדות את הפנסיה, לשעבד אותה וכדומה.

בנוסף, היות שהחישוב האקטוארי התבצע נכון ליום חוות הדעת, לא ניתן לדעת מה יהיה הסכום בעת היציאה לפנסיה בפועל, והסכום יהיה נתון לשינויים עקב שינויים בשכר הפנסיוני, בתשואות או במיסוי החל על החוסך.

מאז 2014 – חוק חדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו: 

בשנת 2014 יצא לאור חוק חדש לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו. חוק זה העמיד לצדדים המתגרשים אפשרויות חדשות לחלוקת החיסכון הפנסיוני, אך אינו מחייב לנקוט בהן.

לפי החוק החדש, הגוף המשלם את הפנסיה חייב לרשום אצלו את חלקה של הגרושה. בבוא הזמן תשולם הפנסיה לגרושה במישרין מהגוף המשלם, ללא תלות במעשיו או התנהלותו של בן הזוג. במקרים מסוימים יפתח הגוף המשלם פוליסה חדשה ונפרדת לגרוש או לגרושה.

מאז חקיקת החוק החדש יש לצדדים גמישות לבחור במסלול הרצוי להם לחלוקת הזכויות, מבין מספר חלופות ואפשרויות. אולם, מערכת השיקולים הנה מורכבת ביותר ומצריכה מומחיות ספציפית בתחום הפנסיוני.

לדוגמא: אשתו לשעבר של חוסך בביטוח חיים  שתבחר להקים לעצמה פוליסה חדשה לפי החוק החדש, תקבל מקדם חסכון גרוע הרבה יותר, בשל גילה ומצבה הבריאותי הנוכחי, יחסית לחלופה בה היו הצדדים  משאירים את מלוא הפוליסה על שם הגרוש, ומסכימים להעביר לגרושה את חלקה במועד הפדיון.

על כן, לפני קבלת החלטה על חלוקת זכויות פנסיה ואיזון משאבים, מומלץ לקבל חוות דעת וייעוץ פרטני הן מעורך דין לענייני משפחה, והן מאקטואר מומחה בתחום הפנסיוני.