בלוג

בדיקות מקדמיות לפני רכישת דירה

רכישת דירה היא אחת העסקאות המשמעותיות ביותר בחיי האדם. סכום הרכישה הגבוה, וההתחייבויות המשמעותיות שהקונה נוטל על עצמו, מחייבים בדיקה משפטית רצינית לפני ההתקשרות בחוזה.

עורך הדין המייצג את הרוכש, יבדוק את זהות המוכרים מול הרשום בנסח הטאבו; יבדוק האם אכן החניה, המחסן, הגג או הגינה מוצמדים לדירה, כפי שהוצג לרוכש בעל פה.

עוד יש לבדוק אם מוטלים על הנכס חובות, שעבודים או עיקולים – ואם כן, להסדיר את הסרתם.

אם הנכס נמכר על ידי אדם יחיד, ידאג עורך הדין לדרוש במסגרת ההסכם גם את הסכמת בן / בת הזוג, אם ישנם, כדי שלא להיקלע לסכסוך משפחתי אשר עלול לסכל את ביצוע החוזה.

בנוסף, בודק עורך הדין את תיק הבנין ברשות המקומית, כדי לבדוק קיומו של היתר בניה, ואם ישנם של צווי הריסה, התראת מבנה מסוכן וכדומה.

לכל הבדיקות הללו כדאי להוסיף בדיקה תכנונית לגבי התוכניות החלות על הנכס וסביבתו, וזכויות בניה.

ניתן לבדוק גם קיומם של מטרדים סביבתיים כגון אנטנות סלולאריות.

מומלץ לבדוק את תשתיות הדירה, רטיבויות, ניקוז, תשתית חשמל ופגמים נסתרים, באמצעות מהנדס מחברת בדק בית. או לחילופין – איש מקצוע אמין מטעם הקונה.

זכרו – במעמד החוזה מצהיר הקונה, כי בדק את הדירה והיתה לו האפשרות להיעזר בבעלי מקצוע. היעזרו בהם!

 

לאחרונה, ייצגתי לקוחה ברכישת דירה. המוכרים הציגו בפניה דירה עם חצר רחבת ידיים, עליה חלמה להקים גינה מטופחת.

בבדיקת תשריט הבית המשותף, התברר כי ה"חצר" אינה מוצמדת לדירה שעמדה למכירה, אלא לדירה השכנה….הצהרות המוכרים, כי הם משתמשים בחצר כבר עשרות שנים, לא עולות בקנה אחד עם דיני הקניין.

המלצתי ללקוחה להימנע מעסקה מפוקפקת, ולהסתבך עם תביעה לסילוק יד שתוגש כנגדה. ואכן, העסקה לא יצאה אל הפועל..