שירותים משפטיים

גירושין

כאשר לקוח מבקש: "אני רוצה להתגרש", תחילה יש לבחון את כל המערכת המשפחתית והזוגית, רגשית וכלכלית, ולאחר מכן לגבש אסטרטגיה כוללת.

האם נכון להתגרש או שהבקשה נובעת ממצוקה שאפשר לפתור בטיפול זוגי? האם הצד השני מודע לרצון בגירושין, האם הוא מסכים או פגוע? האם לנהל מו"מ או לנקוט בהליך; האם לבקש צווים דחופים כגון עיקול או עיכוב יציאה מהארץ, והאם לנהל את ההליך בבית משפט לענייני משפחה או בבית דין רבני.

בהתאם לכל מקרה לגופו ולנסיבותיו, יותאם הטיפול  בכל התביעות וההליכים.

ככל שיהיה מקום להגיש תביעה לגט, ניתן להגישה אך ורק לבית הדין הרבני, והיא תידון לפי חוקי ההלכה היהודית.

אני מופיעה תדיר בבתי דין רבניים בתביעות לגירושין ולשלום בית. במקרים מסוימים, "נכרכים" בתביעה גם נושאים נוספים כגון רכוש, מזונות או משמורת ילדים, באופן שגם הדיון בהם מתקיים בבית הדין הרבני.

במקרים מסוימים נדונה בבית הדין תביעת אישה לתשלום דמי הכתובה.

עילות הגירושין נקבעות בבית הדין הרבני על פי ההלכה, עם סדרי דין ודיני ראיות ייחודיים.

תשומת לב מיוחדת ניתנת למקרים של סרבנות גט, בהם אפעיל את מלוא הכלים במסגרת החוק, במאבק ללא פשרות עד למתן הגט.

.

top_shedow