שירותים משפטיים

חלוקת רכוש

בעת הפרידה מתחלקים הצדדים ברכוש שנצבר בתקופת החיים המשותפים. פעולה זו נקראת "איזון משאבים", והיא מוסדרת בחוק יחסי ממון בין בני זוג.

באיזון המשאבים מתחשבים בכלל הנכסים שנצברו בחיים המשותפים ורשומים על שם מי מהצדדים, כגון: נכסי נדל"ן, חשבונות בנק, זכויות פנסיה, רכבים וכדומה. גם חובות נכנסים לאיזון.

במהלך השנים נקבע כי גם נכסים עסקיים ואפילו מוניטין נכללים בנכסים לאיזון.

נכסים שלא יאוזנו הנם: מתנות, ירושות, פיצויים בגין נזקי גוף ועוד.

בתהליך האיזון ממנה בית המשפט אקטואר, שהנו רואה חשבון מומחה שעורך איזון של הנכסים בהתאם למסמכים המוצגים בפניו, ומציע אפשרויות לחלוקתם.

לעיתים מתעוררת מחלוקת אם נכס או חוב מסוים נכלל באיזון, ונדרשת הכרעה שיפוטית.

בית המשפט מוסמך לקבוע חלוקה לא שווה, במקרים חריגים המצדיקים זאת, כגון: פער גדול בהשתכרות של הצדדים, אלימות במשפחה וכדומה.

לעיתים אחד מהצדדים מסתיר מידע אודות רכוש או נכסים, בארץ או בחו"ל, ונדרשים חקירה כלכלית, צווי עיקול וכדומה לצורך איתורם.

במהלך השנים ייצגתי בבתי משפט תיקים רבים מאד בנושאי חלוקת רכוש, איזון משאבים ופירוק שיתוף. הניסיון שצברתי מאפשר לי לתת מענה מיטבי למקרים המגיעים אלי.

top_shedow