שירותים משפטיים

ידועים בציבור

היסודות העיקריים לקבוע שבני זוג הם ידועים בציבור, הנם: חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף.

במהלך השנים הרחיבה הפסיקה את ההגדרה, ונהגה בה בגמישות.

ההגדרה עשויה להשליך על מגוון זכויות וחובות, כגון: שיתוף בנכסים, זכות לירושה של בן / בת הזוג, דרישה למזונות, זכויות לפנסיה ולקבלת קצבאות  מהמוסד לביטוח לאומי.

הקביעה מהו מועד תחילת החיים המשותפים ומועד סיומם, עשויה להיות שנויה במחלוקת, כשגם לה יש משמעות כלכלית.

ככלל, מומלץ לידועים בציבור לערוך הסכם ממון. אולם גם במקרה שלא נערך הסכם, עשויות לקום תביעות ודרישות כספיות.

לשאלה האם בני-זוג נחשבים לידועים בציבור ולמועד תחילת החיים המשותפים וסיומם עשויות להיות השלכות כלכליות משמעותיות. במקרה של פרידה או מוות של ידועים בציבור, מומלץ להתייעץ ולקבל ייצוג מתאים לפי נסיבות המקרה.

.

top_shedow