שירותים משפטיים

ייפוי כח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לאדם לקבוע כיצד ומי יטפל בענייניו בעתיד, כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו בגלל מצב רפואי או קוגניטיבי.

האדם (הנקרא "הממנה") בוחר מרצונו בשלב בו הוא מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען, מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר. הידרדרות במצבו יכולה לנבוע כתוצאה מתאונה, מחלות זקנה – כגון דמנציה, מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.

הדרך לעשות זאת הינה על ידי מינוי של מיופה כוח שיהיה מוסמך לפעול בשם האדם, ומתן הוראות מראש כיצד מיופה הכוח צריך לפעול.

לאחר החתימה על ייפוי הכוח הוא מופקד במשרד המשפטים, ונכנס לתוקף רק בשעת הצורך.

ייפוי כח מתמשך עשוי להתייחס לעניינים אישיים, רכושיים או רפואיים, או שילוב שלהם.

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך ביחידות, או יחד עם בן או בת זוג.

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך אך ורק בפני עו"ד אשר עבר הכשרה מיוחדת והוסמך לכך ע"י משרד המשפטים.

מאז הוסמכתי בשנת 2017 לערוך ייפוי כוח מתמשך, טיפלתי עד עתה בעשרות ייפויי כוח.

השירות כולל שיחות ופגישות מקדימות, מתן הסבר על כל האפשרויות והחלופות, עריכת ייפוי הכוח וחתימתו יחד עם מיופי הכוח. יש לוודא כי הממנה כשיר ומבין, לבדוק אם קיימים במשפחה סכסוכים, ולהתאים את ייפוי הכוח לנסיבות החיים ולצרכים האישיים של הממנה.

בשל חשיבות הנושא ומתוך תחושת שליחות, במהלך השנים האחרונות אני מעבירה הרצאות בנושא ייפוי כוח מתמשך, בפני גמלאים, בימי הכנה לפרישה, ערבי תרבות וחוגי בית.

top_shedow