שירותים משפטיים

מקרקעין

שירות משפטי בתחום המקרקעין ניתן בנושאים הבאים: הסכמי מכר ורכישה של דירות; ייצוג שוכרים ומשכירים; פינוי מושכר; הסכמי מתנה והעברה בין קרובים, פירוק שיתוף וכדומה.

חוזי נדל"ן הנם לרוב העסקה המשמעותית ביותר בחייו של אדם. לכן, בייצוג בתחום המקרקעין נדרשת קפדנות בשמירה על זכויותיכם.

השירות המשפטי בחוזי מכר ורכישה כולל: בדיקה מקדימה של הזכויות בנכס, זהות המוכרים, שעבודים ונתונים שחשוב לדעת לפני שמתקשרים בעסקה; עריכת ההסכם באופן מקצועי; ביצוע כל הפעולות הנדרשות לאחר החתימה ועד השלמת העסקה, כגון: רישום הערת אזהרה, טיפול במשכנתא, דיווח לרשויות המס, רישום בטאבו.

השירות כולל גם התייחסות לכל היבטי המס של העסקה, בכדי להקטין החיוב במס עפ"י החוק.

.

top_shedow