שירותים משפטיים

משמורת ילדים

כאשר הורים מחליטים להיפרד, עליהם לקבל החלטה בנוגע למגורי הילדים, האחריות ההורית וחלוקת זמני השהות ביניהם.

מצופה מההורים להיות מסוגלים לפעול בצורה משותפת למען טובת הילדים והיציבות שלהם.

בפועל, במקרים של סכסוך גירושין וסערת רגשות, כמו גם חשש כלכלי מפני העתיד, לעיתים ההורים מתקשים בכך.

נושא משמורת הקטינים נמצא בשנים האחרונות בהתפתחות מתמדת, עם הבנה של בתי המשפט והציבור כי טובת הילד מחייבת קשר משמעותי עם שני ההורים.

לקביעת חלוקת זמני השהות בין ההורים יש השלכה גם על גובה המזונות, וגם נושא זה גורם לקשיים להגיע להבנות.

מחלוקות רבות מתעוררות גם בנוגע למרחק המגורים האפשרי כדי שחלוקת זמני השהות תאפשר חיים תקינים.

גם נושא התקשורת בין ההורים עומד למבחן, היות שיש צורך בתקשורת תקינה, שלעיתים קשה בין הורים שנמצאים בסכסוך שבעקבותיו התא המשפחתי התפרק.

כל משפחה היא עולם ומלואו, ביחס לכל משפחה שמתפרקת ונבנית מחדש, יש לבדוק צרכים ויכולות באופן אישי.

בייצוג בנושא משמורת הקטינים נדרשת רגישות ומקצועיות, אני רואה בנושא זה חשיבות עליונה, ומתוך ניסיון החיים האישי והמקצועי שצברתי, אוכל לייעץ ולהדריך את לקוחותיי להגיע לתוצאה המיטבית הן עבור הקטינים והן עבורם.

top_shedow