שירותים משפטיים

מזונות

הזכאים למזונות הנם, לרוב: ילדים קטינים – מאביהם; נשים נשואות – מבעליהן; וקרובי משפחה אחרים הזקוקים לתמיכה, על פי כללים שנקבעו בחוק.

לפסיקת המזונות וסכומם עשויה להיות השפעה מכרעת על איכות החיים של הזכאים למזונות, ומכאן חשיבותם.

מצד שני, הנטל המוטל על האדם שחייב לשלם את המזונות, בחיוב שמתחדש מדי חודש, עלול  להכביד בצורה ניכרת על ניהול חיים תקינים ועל השיקום לאחר פירוק התא המשפחתי.

בשנים האחרונות מתרחשת במדינת ישראל התפתחות משמעותית בפסיקת המזונות, במקביל למעבר למשמורת משותפת וחלוקה שוויונית של זמני השהות והאחריות ההורית כלפי הקטינים.

סכומי המזונות שנקבעים כיום בפסקי דין ובהסכמי גירושין – משתנים בהתאם.

במהלך השנים ואירועי חיים עשויים להתרחש שינויי נסיבות, המצדיקים פניה לבית המשפט בתביעה להגדלת המזונות או להקטנתם.

בייצוג שלי ניתן דגש מיוחד לנושא המזונות, מתוך הבנת משקלם וחשיבותם. זאת, הן בניהול משא ומתן והן בייצוג בבתי משפט.

בנוסף, ניתן שירות של גביית מזונות באמצעות הוצאה לפועל, וייצוג חייבים במזונות בהוצאה לפועל.

top_shedow